Tens alguna consulta d’algun servei?

Contacta amb nosaltres

Els nostres serveis

La nostra manera de treballar és oferir un servei global a l’empresa.

Coneixem i estem especialitzats en tots els temes que es detallen a continuació i invertim temps en comprendre les necessitats del seu negoci.

Les nostres àrees d’activitat donen resposta a les diverses necessitats de l’empresa perquè oferim un servei professional i especialitzat.

A Guiex estem compromesos amb la innovació professional, la millora contínua i la qualitat.

Operador Econòmic Autoritzat

Assessorem i preparem les empreses per superar les inspeccions de l’AEAT i obtenir el certificat OEA.

A través d’aquest certificat veuràs reduïdes les inspeccions a la importació i exportació, disminuiràs la garantia a presentar davant la duana i podràs accedir a més simplificacions duaneres, entre altres beneficis.

Vols rebre un pressupost sense compromís?

 Accedeix al qüestionari 

certificat-oea

Exportador autoritzat

Aquesta figura li permetrà realitzar exportacions acreditant que la mercaderia és d’origen comunitari sense necessitat de tramitar els certificats EUR-1.

És la manera més còmoda i àgil d’aconseguir reduccions aranzelàries als països de destí evitant altres tràmits burocràtics.

Vols obtenir el certificat exportador autoritzat?

 Accedeix al qüestionari 

Inscripció en els registres del declarant

Una vegada obtingut l’OEA, els importadors i exportadors podran sol•licitar davant l’AEAT aquesta figura, la qual permetrà utilitzar les instal•lacions pròpies com una duana privada.

Gràcies a això es poden eliminar els controls tant als ports com als aeroports, perquè es traslladen a les instal•lacions de l’operador i, a petició del mateix, es posposen els pagaments d’aranzels i IVA, només de la mercaderia consumida.

Per la nostra part, a més de la preparació i la sol·licitud, també formem a l’equip, el qual gestionarà la figura i, fins i tot, la podem gestionar externament, si el sol·licitant així ho vol.

inscripcio-en-registres-del-declarant

Assessorament en la gestió dels tràmits d’importació i d’exportació

Ajudem tant a empreses importadores i exportadores com a transitaris i representants duaners en conèixer les possibilitats fiscals sorgides amb la nova legislació europea del Codi Duaner de la Unió (CAU).

Saber els estalvis sobre les garanties, règims especials, possibilitats de presentar DUAs a altres estats de la UE, devolució d’impostos o sol·licitar exempcions aranzelàries són vitals per incrementar l’eficiència de les transaccions internacionals.

En un mercat de constants ajustos i marges reduïts és vital intentar rebaixar els costos i incrementar l’agilitat de les entregues.

A Guiex us podem ajudar a millorar en tots aquests aspectes i estipular sistemes de treball estables que permetin resultats òptims constants.

Classificació aranzelària

Mitjançant un exhaustiu estudi i coneixement de l’aranzel, gestionem cada situació amb les autoritats duaneres, per assignar-li la partida aranzelària correcta. D’aquesta manera, podreu disposar d’una seguretat pel que fa a la classificació en el moment del despatx de duanes.

Determinació d’origen

Oferim un servei de consulta i assessorament per supervisar els tractats preferencials signats per la UE o entre altres estats per tal de poder-nos acollir de la manera correcta a reduccions aranzelàries. També us oferim els serveis de supervisió dels documents d’origen per assegurar-nos d’utilitzar els correctes certificats del mode adequat.

A més a més, emetem informes tècnics sobre la determinació de l’origen en casos d’acumulació pel que fa a la fabricació en diferents estats i la possibilitat de mantenir l’origen en zones de trànsit.

Assessorament en valor duaner

Sovint és l’aspecte més conflictiu de la fiscalitat duanera perquè determina en gran part la quota a liquidar. Conèixer la normativa de l’Organització Mundial del Comerç, la jurisprudència internacional i de la Unió Europea, així com l’espanyola en la mesura de les seves competències, és imprescindible per implantar un sistema que eviti conflictes amb l’AEAT.

Per altra banda, els assumptes de transfer price, descomptes en factura, reduccions per rappels, royalties, drets de marca i altres ajustaments, poden suposar grans estalvis per a les empreses en localització dels pagaments i, alhora, són font d’inseguretat si no es coneixen prou bé.

A Guiex els ajudem a comprendre la legislació i a obtenir un sistema segur que permeti estipular correctament el càlcul del valor duaner.

Gestor documental

Disposem d’un gestor documental que permet treballar amb els nostres clients d’una manera còmoda, pràctica i totalment eficient. Es pot accedir des de qualsevol lloc i a qualsevol hora mitjançant l’obtenció d’usuari i un password. Això permet una comunicació contínua amb els nostres clients.

tramits-duanera

Assessoria jurídica

 • Garantim una adequada assessoria jurídica bàsica abans d’executar una compra internacional.
 • Assessorem a empreses no residents i, fins i tot, sense establiment permanent, per donar-se d’alta a l’AEAT, amb la finalitat de poder realitzar operacions vinculades al comerç internacional.
 • Sabem com tractar les adquisicions i entregues comunitàries, així com les exportacions i importacions.
 • Estudiem, elaborem i ens personem en la interposició de recursos i demandes.
 • Contestem els requeriments davant de qualsevol administració.

Assistència en inspeccions duaneres i fiscals

Realitzem el suport en les inspeccions fiscals duaneres, ja siguin en el domicili del contribuent, a la Duana o en les inspeccions de mercaderies a l’aeroport o al port del que es tracti.

Com a representants actuem per assessorar els nostres clients en tot moment, tot utilitzant els mecanismes legals que garanteixin els drets dels importadors i exportadors i que ofereixin la màxima col·laboració amb les autoritats duaneres.

assessoria-juridica

Formació

Tenim un equip de formadors. La divulgació pot ser específica i oberta (xerrada, seminaris, etc) o preparem temaris per impartir a la mateixa empresa. Ens desplacem per formar equips de treball de les empreses.

Comerç internacional

La correcta aplicació de la legislació de la Unió Europea, l’OMC i de la legislació de cada estat de la UE pot aportar al nostre client un estalvi fiscal remarcable.

El postpagament de l’IVA, els aranzels i les mesures antidumping són un element a destacar que pot repercutir als costos financers de les empreses importadores.

Per a les empreses exportadores, també és rellevant conèixer l’estructura impositiva del país de destí.

A Guiex podem oferir aquest servei per a països d’Amèrica Llatina, la zona del Magrib, Rússia, Índia i Estats Units.

 • Operacions triangulars

La compra a Àsia i posterior venta a la resta del món sense que les mercaderies passin per les instal•lacions d’un intermediari és una de les modalitats de comerç internacional en auge.

Per aquesta raó, implantem un sistema de treball que permeti a l’intermediari vendre les mercaderies sense que el seu client sàpiga qui és el fabricant.

D’aquesta manera, l’operació és confidencial i es garanteix la tasca del comercialitzador.

 • Assegurances

Assessorem les empreses en la cerca i elecció de la millor assegurança de transport internacional o per prevenir els impagaments.

Sovint es presta poca atenció en aquest aspecte i és font de conflicte entre el transportista i el propietari de les càrregues. Coordinar ambdues parts beneficia l’intercanvi comercial i anticipa situacions com és la suspensió de pagaments de navilieres o la pèrdua dels béns.

Cal planificar l’activitat global de l’empresa per valorar si convé la contractació d’assegurances pròpies o és més beneficiós utilitzar la que ens ofereix el transportista. Si cal assegurar totes les operacions, quina cobertura real hi ha, quin serà el lloc de la reclamació, quines proves haurem d’aportar en cas de sinistre o pèrdua, o bé amb quina agilitat, podem reclamar l’execució de l’import de l’assegurança.

 • Redacció i traducció de contractes de compravenda i de transport

Per agilitzar les operacions internacionals és vital saber com introduir, als contractes internacionals, les devolucions, com gestionar els pagaments a la duana pertanyent.

 • Sistemes de pagament

Escollir un bon sistema de pagament tant per a les importacions com per a les exportacions és fonamental per assegurar-nos que les comandes es cobraran o que el proveïdor complirà amb allò estipulat.

També són fonamentals per diferir els pagaments o aconseguir finançament per part dels proveïdors internacionals. Sovint les possibilitats són molt àmplies i les empreses no utilitzen tot el catàleg d’opcions per desconeixement.

Des de Guiex els oferim formació ad hoc sobre els sistemes de pagament i la cerca del millor sistema per a cada tipologia d’operacions.

 • Selecció d’operadors de transport internacional

La recerca i selecció dels millors operadors de transport per a cada operativa, realitzant una comparativa de costos i serveis, és un dels nostres productes més sol·licitats. Entendre el mercat permet obtenir els millors preus de compra, fet que impacta directament en l’estalvi de costos significativament.

Optimització logística

 • Cerca de rutes òptimes

Ajudem tant a empreses importadores i exportadores, transitaris i representants duaners a conèixer les possibilitats fiscals sorgides amb la nova legislació europea del Codi Duaner de la Unió (CAU).

Per tal d’incrementar l’eficiència de les transaccions internacionals, és vital saber els estalvis sobre les garanties, règims especials, possibilitats de presentar DUAS a altres estats de la UE, devolució d’impostos i/o sol·licituds d’exempcions aranzelàries.

En un mercat de constants ajustos i marges reduïts és clau reduir els costos i incrementar l’agilitat de les entregues.

A Guiex els podem ajudar a millorar en tots aquests aspectes i estipular sistemes de treball estables que permetin resultats òptims constants.

Àrees exemptes

 • Magatzems, dipòsit temporal

Gestionem l’obertura de dipòstis duaners privats i públics (ADT, DA i DDA) per poder oferir als nostres clients la possibilitiat de no avançar impostos a l’AEAT per evitar devolucions innecessàries a posteriori.

Al nostre despatx, també assessorem les empreses perquè coneguin els mecanismes fiscals per realitzar compres i vendes tant de mercaderia comunitària com extracomunitària, sense la necessitat de pagar impostos en la transacció.

 • Dipòsit fiscal

Som una de les poques consultories amb experiència en l’obertura i gestió de dipòsits fiscals per a la vinculació de mercaderia subjecta a Impostos Especials.

Un bon assessorament en la gestió dels IIEE és vital per evitar sancions administratives i problemes fiscals.

Auditories

Fem auditories en profunditat per establir quina és la millor manera de sistematitzar les operacions i com actuar en cas de problemes amb el seu client o proveïdor internacional.

Permisos especials

Us acompanyem en la planificació de les seves operacions amb la finalitat d’optimitzar els costos de la gestió dels tràmits duaners, logístics i de control de qualitat.

 • Destinacions especials 

 • Mostres

 • Devolucions

 • Consignacions

 • Obtenció de certificats sanitaris

 • Obtenció de certificats fitosanitaris

 • Obtenció i gestió de productes farmacèutics

 • Obtenció de llicències 

 • Perfeccionament actiu i passiu

Altres certificacions

 • Certificats de qualitat ISO 9001

En una economia globalitzada, els actors econòmics han de confiar amb col•laboradors llunyans dels quals no coneixen moltes referències a priori.  Disposar del certificat ISO 9001 permet presentar-se davant dels socis com una empresa preparada i amb uns estàndards de qualitat segurs.

El nostre despatx està especialitzat amb la tramitació i obtenció del certificat ISO 9001 per a empreses transitàries, forwarders, magatzems duaners, consignataris i importadors i exportadors.